Karismaattisen johtajuuden voima

Power of Charismatic Leadership

James Martin-Harper |
Karismaattinen johtajuus on tapa rohkaista ihmisiä parantamaan tapaa, jolla asiat tehdään. Rohkaisemalla tiettyihin käyttäytymismalleihin ja vaikuttamaan niihin vahvalla persoonallisuudellaan ja tavalla, jolla he kommunikoivat ympärillään olevien ihmisten kanssa.

Karismaattiset johtajat ovat hyvin tunteellisia sen suhteen, mihin he uskovat, ja ovat yleensä äänekkäitä siitä, minkä seurauksena heistä tulee mahtavia julkisia puhujia, kun heidän intohimonsa virtaa heidän läpi. Halu erottua joukosta ja kunnianhimo on vain jäävuoren huippu. He ovat hyvin saavutusvetoisia, heidän karismaattisen persoonallisuutensa ansiosta heidän motivaationsa on tarttuvaa, ja he voivat helposti mukauttaa seuraajansa samoihin uskomuksiin ja standardeihin kuin itse. Mutta kaiken tämän määrää heidän luottamus. Ei luottamusta, ei johtajuutta ollenkaan. Sen helppo näkyvyys mahdollistaa johtamisominaisuuksien selkeän tunnistamisen, lisääntyneet sanalliset taidot ja tiiminrakentamisinnostus.

Kuinka tämä voi auttaa liiketoiminnassa?

Karismaattinen johtaminen on erittäin tehokas liiketoimintastrategia. Sen kyky yhdistää kaikki jäsenet yhden ideologisen sateenvarjon alle, ei ainoastaan ​​vahvista yhteenkuuluvuuden tunnetta yrityksessä, vaan myös tarjoaa selkeän arvojen tunnistamisen. Tämä arvojen tunnistaminen on olennainen osa liiketoimintaa, sillä se varmistaa, että jokainen on tietoinen edessä olevista tehtävistä ja tiestä, jolla ne saavutetaan, mikä lisää tuotantoa merkittävästi. Tätä kehitettäessä nyky-yhteiskunnassa henkinen ja fyysinen hyvinvointi on jotain, mikä ei ole koskaan ollut tärkeämpää, ja tämä strategia vastaa sitä. Tällaista johtajuutta käyttämällä se muuttaa työyhteisön työperheeksi, vapauden ja tuen paikaksi, mikä tekee yrityksestäsi uraauurtavan paikan työalalla. Näiden etujen ansiosta se kehittää liiketoimintaasi kaikilla alustoilla (infrastruktuuri, henkilöstön hyvinvointi jne.), mikä tärkeintä, se mahdollistaa dramaattisen tuottavuuden ja siten myös voiton kasvun. Tämän johtamisstrategian menestys riippuu kuitenkin johtajan innostuksesta, se vaatii jatkuvaa positiivista panosta/ajattelutapaa ja negatiivisuuden täydellistä poistamista kaikilta osin. Avain karismaattisena johtajana olemiseen on kyky inspiroida ja voittaa.

Mitä esimerkkiä voimme noudattaa saavuttaaksemme tämän tittelin?

Erinomainen esimerkki karismaattinen johtaja on Martin Luther King. American Civil Rights Movementin kasvot 1960-luvulla, mies konfliktien eturintamassa, joka inspiroi muutokseen ja voittaa ongelmia. Mustia ihmisiä syrjittiin heidän ihonvärinsä vuoksi. Vastoin uskomuksia Martin Luther King taisteli kaikkien etnisten ryhmien tasa-arvon puolesta, kaikkien sisällyttämisen yhden ideologisen sateenvarjon alle. Vaikka hänen ideologiansa erosi "yhteiskunnan normina" pidetyn ideologian kanssa, hänen sankarillinen päättäväisyytensä motivoi paitsi häntä itseään myös hänen seuraajiaan jatkamaan taistelua kaivannon orjuudessa vapauden puolesta. Pinacol-kohta hänen elämässään on historiallinen "Minulla oli unelma" -puhe. Intohimo virtasi hänen voimakkaiden sanojensa läpi ja muutti tulevaisuuden kasvot toivon kasvoksi.

Karismaattinen johtajuus on erilainen kaikille. Ihmisten kyvyt toteuttaa strategiaa vaihtelevat yhtä paljon kuin silmien väri. Mutta muista, että yritystä ei koskaan rakenneta yhdessä päivässä, johtajuutta ei voi luoda yhdessä yössä.