Akkreditointimme

Täällä Scayl toimitamme suurimman osan koneistamme yrityksille, jotka haluavat nopeuttaa tuotantoprosessejaan, joten on tärkeää, että ne noudattavat kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja standardeja. Tässä on joitain akkreditoinneista, joita koneillamme on:Koneillamme on CE-merkki ja ne ovat eurooppalaisten turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimusten mukaisia. Uuden lähestymistavan direktiivien mukaan Isossa-Britanniassa "koneilla" on oltava CE-hyväksyntä. Jos olet tekemisissä elintarvikkeiden kanssa, tämän pitäisi olla sinulle suuri huolenaihe, varsinkin jos tavoitteenasi on myydä tuotteesi jälleenmyyjille.

CE-merkintä on lisätakuu siitä, että tuote on suurempien vaatimusten mukainen. laatu ja turvallisuus. Koneemme on hyväksytty seuraavien direktiivien mukaisesti:

Konedirektiivi 2006/42/EU (viite: LCS170518002CS kesäkuu 2017)
Konedirektiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa koneiden myyntiä EU:ssa koskevat säännöt, samalla kun taataan mahdollisimman korkea turvallisuustaso kuluttajille ja työntekijöille. Koneiden käytöstä aiheutuvien onnettomuusriskien minimoiminen on olennainen osa EU:n politiikkaa. CE-merkinnän esiintyminen koneessa on merkki siitä, että se täyttää voimassa olevat yhdenmukaistetut turvallisuusvaatimukset, jotta sitä voidaan myydä kaikkialla Euroopan talousalueella.

EMC-direktiivi 2014/30/EU ( Viitenumeromme: LCS170518038E toukokuu 2017):
Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) direktiivi varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät aiheuta sähkömagneettisia häiriöitä tai eivät vaikuta niihin. Se rajoittaa laitteiden sähkömagneettisia päästöjä sen varmistamiseksi, että ne eivät tarkoituksenmukaisesti käytettyinä häiritse radio- ja tietoliikennettä sekä muita laitteita. Direktiivi säätelee myös tällaisten laitteiden häiriönsietoa ja pyrkii varmistamaan, että radiosäteily ei häiritse tätä laitetta, kun sitä käytetään tarkoituksenmukaisesti.

LVD-direktiivi 2014/35/EU (viite: LCS170518002CS) Kesäkuu 2017):
Matalajännitedirektiivi (LVD) varmistaa, että tietyissä jänniterajoissa olevat sähkölaitteet tarjoavat korkean suojan Euroopan kansalaisille ja hyötyvät täysimääräisesti sisämarkkinoista. Direktiivissä määritellään olennaiset turvallisuusvaatimukset sähkölaitteille, jotka toimivat 50 V - 1000 V jännitteellä vaihtovirralla ja 75 V ja 1 500 V tasavirralla.

Toukokuun 2. päivänä 2018 kunnanvaltuusto tarkasti toimitilamme elintarvikehygienialain vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastaja tarkasteli koko tuotantoprosessiamme liiketoimintaportfoliossamme käyttämämme teebrändille (Meidän tarinamme).

Koneiden käyttäminen ainesosien pakkaamiseen paransi huomattavasti yleistä hygieniaamme, koska olimme ei tarvitse käsitellä niitä turhaan. Olimme tyytyväisiä saadessamme 5 tähden arvosanan ja tarkastajan loistavia raportteja.

Scayl on Institute of Packing Professionals -järjestön jäsen (jäsentunnus: 87296). IoPP on omistautunut väitteelle, että pakkaukset ovat myönteinen, ympäristövastuullinen ja taloudellisesti tehokas voima, joka toimii nykyaikaisessa talousyhteiskunnassa ihmistensä hyödyksi ja paremman hyvinvoinnin vuoksi. Se toimii tiukoilla laatustandardeilla, joita vahvistaa jatkuva parantaminen ja organisaation, sen toimintojen ja toimintojen kasvu.

Kaikki koneemme on valmistettu kalliista elintarvikelaatuisesta (304) ruostumattomasta teräksestä. Tarkasteltaessa Elintarviketurvallisuus- ja hygieniasäännöksiä (Englanti) 2013 (katso artikla 4, liite 2, luku 1+2), on pakollista käyttää oikeita välineitä kaikissa elintarvikkeiden valmistuksessa ja käsittelyssä.

Elintarvikelaatuinen ruostumaton teräs on tunnettu siitä, että se kestää korroosiota ja on vähemmän huokoinen, joten se on ihanteellinen, jos haluat estää bakteerien kasvua ja helpottaa puhdistusta käyttökertojen välillä.Joten jos ostettu kone ei ole elintarvikelaatuista ruostumatonta terästä, vaarannat tuotteesi ja kykysi myydä vähittäiskaupalle Ruostumaton teräs, joka ei ole elintarvikelaatuista, saattaa päästää epäpuhtauksia ravintoketjuun.

Jos käytät elintarvikkeita käsittelevä yritys, silloin on lakisääteinen vaatimus, että rekisteröit yrityksesi paikallishallinnossa. Tämän jälkeen he käyvät tiloissasi keskustellakseen siitä, kuinka ainesosiasi käsitellään. Jos koneessasi ei käytetä oikeaa elintarvikelaatuista ruostumatonta terästä, sitä ei voida käyttää.

Koneemme noudattavat tätä määräystä ja jos Elintarvikkeita myydään kaupallisesti, sinun on myös noudatettava sitä. .